Rugstorpsbiennalen

Program och information

Rugstorpsbiennalen 6-9 juli 2023

> finns här <

RUGSTORPSBIENNALEN 

EN FÖRENING 

MED SLÖJD I FOKUS


 

Rugstorp har en lång slöjdtradition från 1800-talet fram till idag. Här har det arbetats

med stenhuggeri, möbelslöjd som har levererat delar till möbelindustrin, näverslöjd och

träslöjd samt bruksslöjd såsom tillverkning av korgar, höräfsor och liar.


RUGSTORP - EN SLÖJDBY

Rugstorps profil som träslöjdsby har sitt ursprung under 1800- talet och 1900-talets

början då det fanns mellan tre-fyra sågverk i drift i området, både fasta vid stationen

och ambulerande ute i skogarna. Trä var tidigt en viktig råvara och lade grunden för

den hantverkstraditionen som utvecklades under 1900-talets början. Rugstorp är

speciellt känd för sin träslöjd och Rugstorparn.


HELGE RUGLAND - "RUGSTORPARN"

Helge Rugland eller Rugstorparn som han också kallades började redan i tonåren

snida nyttoföremål och figurer i trä och med tiden kom snideriet att bli hans

huvudsakliga sysselsättning. Genom sina träfigurer önskade Helge Rugland att

minnet av folket i hans hembygd skulle leva kvar och efter sin död blev han vida känd

för sina genregrupper i trä och porträttmotiv i trä. Rugstorparns hem finns kvar i

Rugstorp och förutom på olika museer finns också många av hans träarbeten kvar i

folks hem med olika berättelser knutna till.


EN LEVANDE TRÄSLÖJDSPRAKTIK

Även idag är träslöjdspraktiken stark i Rugstorp. Ett exempel är Ingvar Hildingssons

pallar som är både nationellt och internationellt kända. Här finns också Källmans

specialsnickeri som har nischat sig inom finsnickerihantverk med fokus på fönster

samt företaget Wahlnemo/Werner AB som arbetar inom kulturmiljövård,

byggnadshantverk och träslöjd.


EN LEVANDE TEXTILSLÖJDS PRAKTIK

Idag finns det dessutom en stark samtida textiltradition i Rugstorp och omnejd. Det

finns en speciell fokus på vävning och dess praktik och det finns en välutrustad

vävverkstad med vävstolar och verktyg. Den lokala verkstaden har blivit en

mötesplats för tradering av svenska och internationella vävtraditioner från olika

länder och har aktivt främjat integration och språkkunskaper genom estetiska

läroprocesser.Det är med glädje och stolthet vi ser fram emot att få visa upp de 50-talen verk från de 20-tal deltagare som ansökt och kommit med. Deras skapelser visar på väldigt stor variation gällande både storlek och stil.

Om ni vill veta mer om hur ansökningsprocessen gick till kan ni läsa om vårt open call här.

Vi som är föreningen

Kontakt

Vid frågor eller funderingar, kontakta Rugstorpsbiennalens styrelse.